Porin kaupunki – Karhulinna

Porin kaupunki – Karhulinna

Pori on Selkämeren rannikolla Kokemäenjoen suulla sijaitseva Satakunnan maakuntakeskus, joka on myös samalla Suomen kymmenenneksi suurin kaupunki kuntoliitosten myötä yhteensä noin 85 tuhannella asukkaallaan. Kaupunkialueena Pori on Suomen seitsemänneksi suurin. Porista tulee varmasti monelle mieleen Yyterin rannat ja Kirjurinluoto, Pori Jazz -festivaali ja jääkiekkojoukkue Porin Ässät, mutta Porilla on myös kyseenalainen kunnia olla Suomen toiseksi useimmin palanut kaupunki heti Oulun jälkeen. Porin nimi on lyhenne kaupungin ruotsinkielisestä nimestä Björneborg, joka tarkoittaa suomeksi Karhulinnaa eli Karhukaupunkia. Porista käytetään joskus myös latinankielistä lempinimeä Arctopolis, joka tarkoittaa myös samaa kuin kaupungin ruotsinkielinen nimi.

Kaupungin historia

Nykyisen Porin naapuriin perustettiin 1300-luvulla Kokemäenjoen varteen Ulvilan kaupunki. Ulvilan lisäksi Kokemäenjoen varrella sijaitsi myös Kokemäki, mutta näiden kaupunkien merkitys väheni sitä mukaa, kun purjehtiminen Kokemäenjoella vaikeutui maankohoamisen vuoksi, eivätkä laivat enää kyenneet nousemaan ylös jokea pitkin. Ruotsin kuningas Kustaa Vaasa määräsi Ulvilan kaupungin lakkautettavaksi vuonna 1550, jolloin Ulvilan lisäksi myös Rauman, Porvoon ja Tammisaaren kaupunkien asukkaat määrättiin muuttamaan Helsinkiin. Vasta perustettu Helsinki ei kuitenkaan miellyttänyt porvaristoa, ja he anoivat kuninkaalta useaan kertaan lupaa palata takaisin asuinseuduilleen. Suomen herttuana ja Ruotsin kuninkaana vallinnut Juhana Herttua määräsi kuitenkin perustettavaksi uuden satama- ja kauppakaupungin meren äärelle, ja entisten ulvilalaisten oli muutettava nyt uuteen Porin kaupunkiin. Porin kaupunki perustettiin 8. maaliskuuta vuonna 1558 Juhana Herttuan perustamiskirjeellä. Porissa asui kaupungin alkuvaiheilla noin 300 asukasta, jotka alkoivat alun vastentahtoisuudestaan huolimatta löytää uudesta kaupungista myös hyviä puolia esimerkiksi sen sijainnin ansiosta.

Kaupungin asemakaava

Pori alkoi muokkaantua nykyisen näköiseen muotoonsa, kun kaupungissa tapahtui viimeisin ja sen historian jo yhdeksäs suurpalo vuonna 1852. Palon jälkeen kaupunkia haluttiin rakentaa avarammaksi, mitä lähdettiin toteuttamaan lääninarkkitehti G. Th. Chiewitzin suunnitteleman ja keisari Nikolai I:n hyväksymän asemakaavan mukaisesti. Porin kaupungin keskusta on katuverkoltaan tyypillisen ruutukaavan mukainen. Keskusta sijaitsee Kokemäenjoen etelärannalla. Kaupungin läpi kulkee kaksi toisensa kohtisuorasti leikkaavaa esplanadityyppistä puistokatua, jotka ovat muita keskustan katuja huomattavasti leveämpiä. Puistokatujen nimet ovat risteyskohdan ympärillä ilmansuuntien mukaisesti Pohjoispuisto, Eteläpuisto, Itäpuisto ja Länsipuisto. Kaupungissa on muutenkin runsaasti puistokeskittymiä. Porissa on myös Suomen ensimmäinen kokonaan kävelykaduksi vuonna 1977 asemakaavalla vahvistettu katu nimeltään Yrjönkatu, jonka varrella on runsaasti kauppoja. Porissa aloitettiin 1990-luvun puolivälissä Promenadi-projektiksi nimetty hanke, jonka tarkoituksena on jatkaa jo 1977 avatun Suomen ensimmäisen pysyvän kävelykadun hengessä tapahtuvaa keskustan uudistamista. Hankkeessa on tavoiteltu elävän kaupunkikeskustan säilyttämistä, palveluiden ja viihtyisyyden lisäämistä sekä liikenne- ja pysäköimisjärjestelyn kehittämistä keskittyen myös kevyeen ja yleiseen joukkoliikenteeseen. Hankkeen myötä keskustan keskeisiä katutiloja on muokattu tilallisesti muuan muassa erilaisten rakenteiden, katosten ja kalusteiden sekä istutusten ja opasteiden avulla. Rakenteisiin on käytetty myös erilaisia materiaaleja, värityksiä ja valaistusta.

Satamakaupunki

Kun Porin perustettiin vuonna 1558, kaupunki perustettiin sen aikaiselle rannikolle Ulvilan pohjoispuolella, koska entisen Ulvilan satama oli muuttunut maankohoamisen vuoksi mahdottomaksi kulkea suurilla aluksilla. Maankohoaminen on jatkunut, ja nykyään Selkämeren rantaviivaan on Porin keskustasta matkaa jo noin kymmenen kilometriä. Poriin kuuluvat Meri-Porin kaupunginosat taas sijaitsevat kaupungin keskustasta noin 20–30 kilometrin päässä meren äärellä. Pori perustettiin satamakaupungiksi ja kaupunki toimii yhä nykyäänkin merkittävänä satamana. Porin satamat ovat Mäntyluodossa ja Tahkoluodossa. Kaupungissa on myös sekä lento- että juna-asemat ja hyvät valtatieyhteydet. Pori on laajentunut erilaisten kuntaliitosten kautta vuosien varrella niin pinta-alallisesti kuin asukasluvultaankin. Viimeisimpinä Poriin on liitetty Noormarkku ja Lavia.