Satakunnan maakunta

Satakunnan maakunta

Satakunnan maakunta on nykyisen maakuntajaon mukainen Suomen maakunta, johon kuuluu aiemman Satakunnan historiallisen maakunnan länsiosa. Satakunnan länsipuolella on Selkämeri ja maakuntaa ympäröivät Pohjois-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen maakunnat. Satakunnan historiallinen maakunta käsitti nykyisen maakunnan alueen lisäksi vielä suuren osan Pirkanmaasta ja alueita nykyisistä Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Varsinais-Suomen maakunnista. Satakunnan historiallisen maakunnan rajanaapurit olivat Häme, Varsinais-Suomen historiallinen maakunta ja Pohjanmaan historiallinen maakunta.

Satakunnan alueen maantiede

Satakunnan maakunta on melko alavaa aluetta, mutta maakunnan itä- ja pohjoisosissa on jo suurempia korkeuseroja. Siellä maaston korkeus merenpinnasta ylittää paikoin 150 metriä. Merkittävin osuus Satakunnan alueen asutuksesta on Kokemäenjoen varrella maakunnan eteläosassa. Kokemäenjoen varteen on muodostunut Meri-Porista 40 kilometrin päähän Harjavaltaan ulottuva melkein yhtenäinen taajama-alue. Satakunnan pohjoisosassa on suuria täysin asumattomia alueita ja asutus on siellä muutenkin merkittävästi vähäisempää. Satakunnan koillisosaa, joka käsittää Karvian, Honkajoen ja Kankaanpään alueita, kutsutaan seudun karuuden vuoksi toisinaan Satakunnan Lapiksi. Satakunnan alueen merkittävin ja suurin vesistö on Kokemäenjoki, joka alkaa Hämeen ja Pirkanmaan alueilta. Kokemäenjoen lisäksi maakunnan eteläosien alueella ovat Lapinjoen ja Eurajoen vesistöalueet ja maakunnan pohjoisosa kuuluu Karvianjoen vesistöön. Satakunnan Huittisten ja Kokemäen alueilla sijaitsee Puurijärven ja Isosuon kansallispuisto ja Karvian itärajalla sijaitsee Häädetkeitaan luonnonpuisto. Järviä maakunnan alueella on vähän. Niistä suurimpia ovat maakunnan eteläosassa sijaitseva Pyhäjärvi, Lavian Karhijärvi sekä Kokemäellä oleva Sääksjärvi. Satakunnan maantieteeseen kuuluu olennaisena osana myös 140 kilometrin pituinen rannikkoseutu Selkämeren rannalla. Rannikolla purjehtiminen on vaikeaa, koska rannikko on kivikkoinen ja matala. Tunnettuja saaria ja saaristoja rannikolla ovat Rauman saaristossa sijaitseva Kuuskajaskari ja Luvian ulkosaaristossa Lankoorin edustalla oleva Säppi. Varsinais-Suomen ja Satakunnan väliselle Selkämeren merialueelle perustettiin vuonna 2011 Selkämeren kansallispuisto. Kansallispuisto yltää Kustavista Varsinais-Suomesta Merikarvialle satakunnan ja Pohjanmaan rajalle.

Satakunnan maakunnan historia

Satakunnan nykymaakuntaa edelsi Satakunnan historiallinen maakunta, josta löytyy kirjallisia mainintoja jo 1300-luvulta saakka. Satakunnan uskotaan olleen kuitenkin jo ennen 1100-lukua oma alueensa, kun Suomen alue liitettiin Ruotsin valtakuntaan. Aluetta nimitettiin keskiajalla Kokomäenkartanon linnalääniksi. Lääni yhdistettiin vuonna 1634 Turun ja Porin lääniksi yhdessä Varsinais-Suomen kanssa. Satakunnan historialliseen maakuntaan kuului myös iso osa nykyisen Pirkanmaan aluetta ja osia Keski-Suomen nykyisestä maakunnasta.

Alueen väestö

Satakunta on Suomen seitsemänneksi suurin maakunta asukasluvulla mitattuna. Alueen väkiluku vuoden 2018 maaliskuun lopussa oli noin 220 000. Satakunnan väestötiheys on 28,14 asukasta neliökilometrillä. Kokonaispinta-alaa maakunnassa on 11 493 neliökilometriä ja ilman merialueita 8 268 neliökilometriä. Suurimmat kunnat Satakunnan maakunnassa ovat noin 83 400 asukkaan Pori, 39 900 asukkaan Rauma, 13 400 asukkaan Ulvila ja 12 300 asukkaan Eura. Satakunnan muuttoliike oli pitkään positiivista, mutta maakunnan asukasluku kääntyi laskuun 1980-luvun puolivälin jälkeen. Viime vuosina väestönlasku on hieman tasaantunut. Satakuntaan kuuluu kolme seutukuntaa, jotka ovat Pohjois-Satakunnan seutukunta, Porin seutukunta ja Rauman seutukunta. Pohjois-Satakunnan seutukunnan asukasluku on yhteensä noin 24 000, ja siihen kuuluvat Honkajoki, Jämijärvi, Siikainen, Karvia ja Kankaanpää, joka on seutukunnan keskus. Seutukuntaan kuului aiemmin myös Hämeenkyrö, Kihniö, Ikaalinen, Mouhijärvi, Parkano, Vammala, Suodenniemi, Viljakkala ja Äetsä, jolloin kuntien asukasluku oli yhteensä noin 52 000, mutta nämä kunnat siirtyivät vuonna 1993 Pirkanmaan maakuntaan.

Porin seutukunnan muodostavat Pori, Ulvila, Harjavalta, Huittinen, Kokemäki, Nakkila, Pomarkku ja Merikarvia. Porin seutukunta on Suomen seitsemänneksi suurin seutukunta ja sen asukasluku on noin 138 000. Noin 66 000 asukkaan Rauman seutukuntaan kuuluvat Eura, Eurajoki, Rauma ja Säkylä.